Åbo Domkyrkas Ungdomskör

Åbo Domkyrkas Ungdomskör är en diskantkör med cirka 22 sångare och den håller till under Åbo domkyrkas mäktiga valv. Kören grundades och leds av domkyrkokantorn Anu Åberg. År 2012 utgav kören sin första CD-skiva Virgo Maria. Finlands lutherska kyrkas ärkebiskop Kari Mäkinen är körens beskyddare och dess permanenta egen organist och ackompanjatör är domkyrkoorganisten Markku Hietaharju.

Körens repertoar är mycket omfattande och mångsidig: från gammal musik till gospel och från små verk till stora gemensamma utföranden. Utöver sin moderkyrka, Åbo domkyrka, uppträder kören regelbundet även i andra kyrkor och vid olika tillställningar och har ofta uppträtt utomlands: på Kontinenten men också i Ryssland, Skandinavien och Baltikum. År 2015 deltar kören i en körtävling i Vietnam.

Körens åldersfördelning är stor, mellan 14 och 30 år. De yngsta sångarna går i skriftskola medan de äldsta redan hunnit etablera sig i arbetslivet. På ett förvånansvärt sömfritt sätt förenar musiken koristerna i olika åldrar. Körens bärande kraft är inte bara dess rena klang utan också sinne för humor, gott humör och en viss olikhet. Denna olikhet har även gett resultat: från en internationell körtävling 2012 återkom kören med en gyllen diplom i den öppna serien. Världens största körtävling, ”körernas olympiska spel” hölls i Latvien 2014 och kören hemförde en tung silvermedalj och ett diplom från serien för inbjudna körer.

Som en pendang till TCYC:s högklassiga och intensiva körarbete har under årens lopp utvecklats flera olika musikinriktade verksamheter med principen ”musiken tillhör alla”. I fast anslutning till kören fungerar handbellsensemblen Hups! och domkyrkoförsamlingens handbellsklubb för barn leds av Hups! mest erfarna musiker. Körmedlemmarna har ådagalagt olika talanger med en stråkensemble och en vokalensemble och flera solister. TCYC erbjuder åbobor en Wannabe-kör. Kören samlar årligen cirka ett hundra musikorienterade personer till sång och välgörenhet: WB-sjungarna samlar årligen en betydande summa för välgörenhet vid insamlingen Gemensamt Ansvar samt donerar ”gott blod” till Röda Korset på regelbunden basis. TCYC strävar till att körlivet skall slå igenom livets olika områden och att kören genom detta har blivit något av en annan familj för många – en familj som bär sina medlemmar och där fritidsaktiviteten är inte bara bindande utan också mångsidig.

På Allhelgona 2014 utför kören Requiem av Mozart i ett gemensamt utförande med olika abokörer och bästa solister och instrumentalister. TCYC utsågs till Årets Musikgrupp 2014 av Finlands Kyrkomusikförbund.

Ungdomskören strävar till att hålla huvudet i skyarna och fötterna på jorden: att göra högklassig musik kräver tokeri också för att det ska vara trevligt, motiverande och förpliktigande. När det kniper, ropar koristerna ut sitt motto: ”Rember, it´s ONLY for fun!”

facebook